Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Zajrzyj na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby uzyskać informacje dotyczące metody kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie zważa na to czy należność od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą często spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszone kilka razy upominać się od kontrahenta zapłaty za sprzedane produkty bądź wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się nagminnie, nawet dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków na czas i w efekcie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta zapłaty. Mając na względzie zdefiniowany przez prawo limit z tej metody może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, aczkolwiek powinni oni pamiętać, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Konieczne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie oznaczanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie rekomendują średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest problem z regularnym monitorowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież stałego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Ale już przy kilkudziesięciu dokumentach monitoring należności pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu i likwidację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]