Nota księgowa – co mówią o tym przepisy ustawy

Zobacz więcej szczegółów o nocie księgowej na 40 euro na flobo.io.

Osoby prowadzące firmę prędzej lub później z reguły napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 lub 100 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę na 70 euro, a gdy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada wspomnieć, iż taką notę można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych relacji biznesowych. Przecież zwłoka we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią przejściowych kłopotów z wypłacalnością czy niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W momencie, gdy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanych zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która wyposażona jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]