Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

Aktualna oferta taniej windykacji znajduje się na tej stronie.

Może być sporo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Aplikacja Flobo do księgowania przelewów z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności poprzez windykację. Choć określenie to wielu osobom negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego prowadzi się względem dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu przelania opłaty. O ile ta metoda windykacji nie przyniesie efektu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca generuje taką samą ilość paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony w określonym terminie z pewnością się zwiększa. W organizacji całego procesu powiązanego z księgowaniem wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość spłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może przygotować własne harmonogramy działań podejmowanych względem nieterminowych klientów, wyznaczając między innymi interwały między wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na koniec, gdy wyliczone powyżej działania okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje także znaczną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]