Cechy żywności ekologicznej

Potrzebujesz ekologicznej żywności online? Skieruj się na tę stronę.

Od prężnego rozkwitu przemysłu żywieniowego, który trwa od zeszłego stulecia, wyroby spożywane przez nas codziennie zaczęto nagminnie nasycać przeróżnymi substancjami wydłużającymi ich żywotność. Ale razem z poszerzającą się świadomością odbiorców odnośnie tego, co spożywają i jakie może to wywoływać skutki dla ich zdrowia, ostatnimi czasy coraz częściej poszukują oni produktów wykonanych z żywności nieprzetworzonej.

Żywność ekologiczna – z upraw nie wykorzystujących syntetycznych pestycydów i nawozów

Aby jakiś wyrób dostępny w Polsce mógł nazywać się „eko”, musi spełnić wiele warunków. Żywność ekologiczna i przetwory z niej wykonane muszą zdobyć stosowne certyfikaty nadawane przez uprawnione do tego instytucje. Kluczową jednakże cechą spożywczych produktów eko jest to, iż wykorzystane do ich przygotowania owoce i warzywa kultywowano z zachowaniem kluczowych obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie stosowali syntetycznych środków zabezpieczenia roślin ani nawozów, które mogłyby mieć szkodliwy oddziaływanie nie tylko na zdrowie ludzi, ale które również są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre wszak nawozy zanieczyszczają wody powierzchniowe bądź wywołują zakwaszenie gleby, a natryski upraw silnymi pestycydami często powodują np. obumieranie pożytecznych organizmów. Z kolei na skutek ekologicznej uprawy warzywa oraz owoce posiadają wielokrotnie niższą zawartość azotynów, azotanów oraz metali ciężkich, a to oznacza, że mniej tych szkodliwych substancji przedostanie się do organizmu ich konsumentów.

Kupujesz ekologiczną żywność? Sprawdzaj wnikliwie informacje na opakowaniu

Przetwory ekologiczne podlegają nieustannemu nadzorowi we wszystkich fazach produkcji, w tym również w trakcie przewozu i przechowywania. Co istotne, gdy produkt spełnia kryteria, jego wytwórca obok rutynowych informacji między innymi o dacie zdatności do spożycia, kaloryczności, warunkach składowania i masie netto, kraju pochodzenia składników, musi także obowiązkowo podać numer ID jednostki certyfikującej dany artykuł oraz umieścić logo produkcji ekologicznej UE, czyli kształt liścia ułożony z gwiazdek na zielonym tle. Wypatrując ekologicznych przetworów powinno się więc czytać starannie etykiety produktów, a zamawiając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie opublikowana jest informacja o otrzymanych certyfikatach.

Adres:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]