Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Nie szukaj już więcej! Tu kupisz kontenery na gruz.

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z gromadzeniem oraz transportem śmieci. Aby ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania i przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Użyczają je one swoim klientom, a po napełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]