Ważne badania wysokościowe

Potrzebujesz dowiedzieć się, komu zlecić badania wysokościowe Bielsko? Na co czekasz? Koniecznie skieruj się na www.testypsychologiczne.com.pl.

Pracą na wysokościach nazywamy pracę wykonywaną na wysokości przekraczającej 3 metry nad gruntem bądź podłogą. Dotyczy to zatem prac głównie budowlanych, ale również pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych zawodów. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Co kontrolują badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wykonywana z zastosowaniem specjalnych akcesoriów, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu wyeliminowanie z niej osób, dla których może wiązać się z zagrożeniem. Pracy tego typu nie mogą wykonywać osoby mające skłonności do zawrotów głowy, narzekające na zaburzenia równowagi bądź wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompletna diagnostyka z zakresu okulistyki, laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem) oraz neurologii. Badania przeprowadza się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. W trakcie badań można również zdiagnozować choroby do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokości, ich przeprowadzenie jest więc szczególnie istotne. Nie należy obawiać się, że niezbędne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, bo jest możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – termin ważności?

Badania wysokościowe trzeba przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je jednorazowo. Pamiętając, iż podczas pełnienia obowiązków stan zdrowia może się pogorszyć, a także, że tak nakazuje prawo, badaniom wysokościowym należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które mają więcej niż pięćdziesiąt lat, muszą natomiast przeprowadzać je każdego roku.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]