Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Zamów badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała.

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one wymagane dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć wyłącznie wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. W toku badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, bo badane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność testów, to badania kierowców zazwyczaj robi się co pięć lat, lecz jeśli mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, muszą poddawać się badaniom corocznie.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]