Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego. Zdobądź więcej szczegółów.

Za sprawą otwarcia się Polski na rynki z całego świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień tłumacze wykonują tysiące przysięgłych i zwykłych translacji na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, że w internecie bez trudu można wyszukać darmowe narzędzia oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich oferty jest często obowiązkowe, przykładowo jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się orientacyjnie obliczyć koszt przekładu. Co wobec tego wpływa na koszt tłumaczeń?

Czas wykonania, język, rodzaj tłumaczenia – to ma wpływ na końcową cenę usługi

Na to ile ostatecznie będzie kosztowała nas translacja dokumentu wpływ mają przytoczone poniżej elementy:
1. Język, na który lub z którego pragniemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (portugalski, włoski) czy germańskich (szwedzki, angielski) będzie najczęściej tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (np. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańsze aniżeli przekład na język obcy.
3. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy szykować się na wyższe ceny.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź tematyka tekstu. Przekład umów handlowych, prac naukowych bądź opracowań medycznych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, ale także odpowiednią wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji niepożądanych błędów.

Czym różni się tłumaczenie poświadczone od przekładu zwykłego?

Trzeba dodać, iż przekład różnego typu dokumentów jak prawo jazdy lub dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie nadaje mu niepowtarzalny numer oraz zaznacza czy przekład wykonany był z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli przeważnie mają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, z kolei w razie nieodzowności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]