Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Co powinieneś wiedzieć o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków?

Ubiegłe lata to czas napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również ogromna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia nauki lub pracy w naszym kraju.

W jakich sytuacjach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi czy Rosji. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Tym samym, by pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]